Ebolaen epidemien hærger – Hospitalet i fuld beredskab

Ebola epidemien i Vest Afrika – Masanga Hospitalets hidtil største udfordring.
Dette er ikke et traditionelt Masanga nyt, men en særudgave, hvor vi vil fortælle om den nuværende situation på Masanga, godt 3 måneder inde i den første og mest omfattende Ebola virus epidemi set i Vest Afrika. Hensigten er, at øge forståelsen for den udfordring vi står overfor blandt vores medlemmer, og samtidig gøre det klart, hvilken rolle vores lille projekt kan spille i denne sammenhæng, og hvordan vi ruster os til dette.

Udviklingen i Sierra Leone og lokalt på Masanga
Det er nu snart 3 måneder siden de første rygter om Ebola begyndte at summe i Masanga og i Sierra Leone. Et udbrud i Guinea spredte sig fra provinsen grænsende op til Sierra Leones Kailahun Distrikt. Udbruddet spredte sig hurtigt lokalt i Guinea og videre til Liberia. Antallet af bekræftede tilfælde steg støt. Vi var fra starten meget opmærksomme på udviklingen i Masanga, da vores hospital var det første man ville støde på, hvis man søgte over grænsen fra Guinea og ville tage ned mod Bumbuna for at få hjælp i Sierra Leone.
Vi fik da også allerede i marts 3 suspekte tilfælde, som dog ikke viste sig at være Ebola. Det stod os dog klart, at vi på Masanga Hospitalet ingenlunde var klar til at håndtere denne trussel. De frivillige på projektet blev derfor evakueret til Freetown, alle planlagte tilrejsende til projektet blev sat på stand by og planlagte operationer blev indstillet. CapaCare undervisningen i klinikken og på operationsgangen blev indstillet, indtil de basale foranstaltninger var på plads.

Task force – nationalt og for Masanga
Man havde i Sierra Leone etableret en national og flere distrikts-baserede task force grupper, som vi har prioriteret, at vores læger løbende deltager i. Herfra kom der også tidligt retningslinjer for, hvordan man burde opruste til håndtering af Ebola Virus.
Den internationale bestyrelse for MHRP (Masanga Hospital Rehabilitation Projekt) etablerede ved udbruddets begyndelse en supporterende task force bestående af 4 læger fra den internationale bestyrelse samt den ledende læge på Masanga hospitalet. Denne gruppe sørgede for at indkøbe og forsende sikkerhedsudstyr til Masanga, således at vores personale er så godt sikret mod smitte som muligt. På mange af landets regeringshospitaler findes der fortsat ikke det nødvendige sikkerhedsudstyr og personalet er følgelig i væsentlig risiko for smitte. 1 læge, 1 CHO og 8 sygeplejersker har allerede mistet livet i kampen mod Ebola virus.
På Masanga blev der oprettet en isoleringsenhed med plads til 3 patienter, etableret i det tidligere stabilization centre.

Ebola virus er en blødningsfeber, der smitter via sekreter. Det er derfor vigtigt, at patienterne håndteres med sikkerhedsudstyr, så det ellers udsatte personale er sikret bedst muligt mod smitte. Dette er anbefalet i de nationale guidelines, og der var plan om distribuering af dette sikkerhedsudstyr fra regeringen. Men sikkerhedsudstyret fandtes kun i begrænsede mængder i landet, og omdelingen blev derfor aldrig effekturet.

Lions KH fonden gav 100.000 kroner til arbejdet mod Ebola epidemien

Lions Danmark fandt endnu engang penge til at støtte vores arbejde via deres Katastofe og Hjælpe Fond, hvilket har gjort alle disse tiltag mulige. Da forholdene atter var sikre, vendte de frivillige hjem til Masanga, for at fortsætte deres arbejde. De vanlige aktiviteter blev genoptaget, og udsendelse af frivillige og besøgende mm kunne genoptages.

Sikkerhedudstyr til at beskytte sundhedsarbejderne er en vigitg del og der skal trænes for at kunne arbejde med dette.

Ebolaen kom til Sierra Leone – 239 døde

For en stund så det ud til, at Sierra Leone klarede frisag. I slutningen af maj kom så de første tilfælde til Sierra Leone. Dette var først og fremmest i Kailahun distriktet, som ligger lidt mere øst og mere syd for det første udbrud i Guinea. Antallet af smittede er steget voldsomt siden, og de seneste efterretninger beretter om 239 bekræftede tilfælde i Sierra Leone. Tilfældende kommer primært fra Kailahun og Kenema, men for to dage siden kom så også et suspekt tilfælde til Masanga. Denne patient er modtaget, undersøgt og isoleret efter forskrifterne. Der er taget prøver, som blev sendt til centrallaboratoriet i Kenema. Vi afventede svaret i flere dage, og først nu er det bekræftiget at svaret er negativt – heldigvis.

Spredningen af epidemien er sket til trods for massiv radiodækning omkring emnet, med rejse forbud pga. risiko for spredning, vejspærringer med kontroller og forsøg på opsporing af smittede i oplandet fra allerede bekræftede tilfælde
.
International reaktion – WHO og andre aktører
For nylig indkaldte WHO til et krise møde i Ghana, som netop er blevet afholdt. Mødet var mellem de involverede lande, samt en række andre afrikanske stater der er i farezonen eller som har erfaring med håndtering af Ebola. I tillæg deltog en række internationale organisationer og NGO`er, bl.a Læger uden Grænser.
Læs mere Her

Samlet er der nu 759 bekræftigede tilfælde og 467 døde i de 3 lande, som er berørt af epidemien: Guinea, Liberia og Sierra Leone. Der er flere forskellige forklaringer på, at udbruddet er blevet så alvorligt. Tidligere var det ofte sådan, at et udbrud begrænsede sig selv, fordi det var i et isoleret område, man begrænsede berøringsfladerne og udbruddene døde naturligt ud. I dag er mobiliteten anderledes. Selv i disse meget fattige lande er der stor trafik – både internt i landet, men også over grænserne, hvor der er tradition for stor handel og sociale aktiviteter. Traditionelle holdninger og opfattelser spiller naturligvis også en rolle, og eksempelvis dét, at man i forbindelse med begravelses ceremonier har tradition for at røre og kysse de døde, er en høj risiko aktivitet.

Som eksempel på de traditionelle opfattelser, beskriver 2 udsendte fra Mission Afrika på u-lands nyt, hvilke udfordringer de står overfor i byen Bo, hvor de holder til. Læs mere her
Flere internationale aktører er bekymrede for udviklingen, og læger uden grænser holder sig ikke tilbage med at beskrive epidemien som ude af kontrol.
Læs mere her:

Behandlings centre.
Der er nu oprettet behandlingsenheder i Kenema og i Kalaihun, samt på Lakka Govermental Hospital. Masanga og andre distrikthospitaler fungerer som diagnostiske centre, hvor patienter modtages og isoleres indtil diagnosen bliver be- eller afkræftet. Såfremt diagnosen bekræftes, transporteres patienterne til en af behandlingsenhederne, som dog er ved at nå den øvre grænse for deres kapacitet.

Behandling af Ebola og behov for sikker ambulance transport
Behandlingen af en Ebola smittet patient er rent symptomatisk. Der er altså ingen kur, men kun understøttende behandling af ramte organer i form af væsketerapi, blod transfusioner mm. Det nuværende udbrud har en dødelighed på mellem 60 og 70 %. Der er nogle der overlever, og samlet er der i Sierra Leone udskrevet 28 fra Ebola behandlingsenhederne. Vores Lions donerede ambulance er ved at blive gjort klar til at gøre tjeneste i kampen mod Ebolaen. Da der er mangel på sikre transportkøretøjer, er vi blevet forespurgt, om vi vil stille ambulancen til rådighed til at transportere de positivttestede patienter fra en isolations afdeling til et behandlingscenter. Det arbejder vi aktiv med at få til, da vores ambulance er af høj kvalitet med sikring af chauffører og hjælpepersonel, som er skærmet fra patienten. Der er en chauffør, der er blevet smittet i et andet køretøj.

Ekspert i Ebola håndtering til Masanga Hospitalet
Den internationale task force fik, efter ønske fra lægerne på Masanga, arrangeret et besøg af en Ebola ekspert, Speciallæge i Infektions medicin, Arne Broch Brantsæter fra Norge. Dr. Arne Bransæter deltog også, via Læger uden Grænser, i etableringen af de indledende foranstaltninger ved udbruddet i Guinea. Dr. Arne Bransæter ankom tirsdag 1.juli, samme dag som vores (i denne omgang) første Ebola suspekte tilfælde kom til Masanga.
Dr. Arne Bransæter vurderer, at selvom der er plads til forbedring, så er vi godt rustede på Masanga hospitalet til at møde denne udfordring, takket være anskaffelsen af beskyttelse udstyr mm. Vores personale er så godt sikrede som muligt mod smitte. De mange timer med øvelser og træning af personalet i håndteringen af disse patinter, har båret frugt. Dr. Arne Bransæter og lægerne fra Masanga vil dog gennemgå alle procedurer og alt udstyr, mens han besøger Masanga over en periode på 6 dage. Vi er glade for tilbagemeldingerne fra denne veteran indenfor kritiske tilstande som Ebola epidemien, og det samme er vores sundhedspersonale lokalt.
Vi følger stadig situationen tæt. Vi er parate til at agere og evakuere vores frivillige, hvis det er nødvendigt. I perioden fra udbruddets start og dets komme til Sierra Leone, har vi haft tid til at forberede os grundigt. Vi har lavet protokoller og retningslinjer, således at ingen er i tvivl om, hvad der skal ske og hvornår. Vi håber dette er en støtte, både for vores personale og frivillige i Masanga, men også for jer pårørende herhjemme.
Der afholdes for tiden møder mellem den int. Bestyrelses task force og ledende læge Dr Jurre på Masanga hveranden dag, hvor der opdateres på epidemien, på forholdende i og rundt om Masanga og hvor sikkerhedsniveauet  løbende vurderes.

 

 

 

Støt vores arbejde

Vi har endelig fået vores PBS ordning til at virke. Ved tilmelding via dette link kan du vælge at støtte Masanga projektets arbejde med faste månedlige bidrag. Pengene vil blive opkrævet via PBS fra september 2014. Enhver form for støtte bliver modtaget med et smil og er en uvurderlig hjælp for vores arbejde
.

Støt vores arbejde – tryk her
Dettte nyhedsbrev er skervet af Susanne Haas læge og Ph.D studerende, medlem af den danske bestyrelse og den internationale bestyrelse for MHRP samt Peter Bo Jørgensen, speciallæge og formand for Masanga.dk og medlem af den internationale bestyrelse.
Copyright © 2014 Masanga, All rights reserved.
Dette nyhedsbrev bliver sendt til medlemmer og involverede i Masanga.

Our mailing address is:
Masanga

Dalbergstrøget 7, Taastrup, Denmark

Taastrup 2630

Denmark

 

Continue reading

Advertisements
Posted in ebola, MHRP, task force | Leave a comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment